Skip to main content

Fonde & legater


§ 18-puljen støtter aktiviteter for socialt udsatte borgere bosat i Frederikshavn kommunen og skal sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats. De frivillige kan søge om støtte fra puljen to gange årligt, henholdsvis den 1. november og den 1. maj.

Frederikshavn Kommune giver alle foreninger, også foreninger ud over de godkendte folkeoplysende foreninger, mulighed for at benytte Fundraising Club gratis. Foreningen må gerne oprette flere brugere. På den måde kan hele bestyrelsen eller en projektgruppe hjælpe hinanden med at holde øje med ansøgningsfrister eller søge penge til et konkret projekt.

Legatbogen er en gratis søgemaskine for fonde & legater, der hjælper ansøgere med at finde midler, samt hjælper fonde & legater til at få de rigtige ansøgere.

Hjemmesiden Fundraising.how indeholder en række gratis tilgængelige artikler om fundraising. Blandet andet i artiklen "Alt du bør vide om legater og tilskud til foreninger og organisationer" får du svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med legatsøgning på vegne af foreninger.